Om oss

Topp moderne traktorverkstad

ved R5 i Eikefjord i Flora kommune.

Bedrifta driv med service og vedlikehald primært av Valtra traktor – og sal og service av Kubota traktor i Sogn og Fjordane. I tillegg har vi kontrakt med Orkel Direkte AS om sal og service av presser og anna utstyr. Vi er og forhandlar av Sisu produkt og Ålø frontlaster.

Reparasjon og service av landbruksmaskiner, sal av reidskap, delar og traktorar. Har transportløyve og tar diverse transportoppdrag med eigen lastebil.

  • Verkstad i Eikefjord

    Traktormannen - Verkstad like ved Riksveg 5
  • Service på Orkel rundballepresse

    Orkel Direkte - Traktormannen

Produkt & leverandørar

  • Service på Orkel rundballepresse

    Orkel Direkte - Traktormannen

Vi forhandlar Kubota traktorar, som eignar seg godt til landbruk, entreprenørar, park, idrettsanlegg og hagebruk.

Vi forhandlar Weckmanhenger og mange ulike reiskapar til landbruk og hagebruk.

Vi forhandlar og har service på Orkel rundballepresse i Hordaland og Sogn og Fjordane